Hem
Nyheter
Kalender
Om föreningen
Boendeinfo
Information A-Ö
Informationsbrev
Gemensamma utrymmen
Ordningsregler
Bredband, Kabel-TV
Nycklar, brickor, port
Renovering och ombyggnad
Aktiviteter på gården
Förvaltare
Mäklarinformation
Kulturhistorisk klass
BRF i Dalen
Sök
Logga in

Information A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö

A

Andrahandsuthyrning
Om man avser att hyra ut lägenheten i andra hand skall uthyrningen först godkännas av styrelsen. Blankett finns att ladda ner från SBC hemsida.

Anslagstavla
Finns i varje trapphus samt utanför port 91 och i tvättstugan/samlingslokalen.

Avgift
Se ”Hyror och avgifter”.

Avlopp
Tänk på vad du spolar ner i avloppet och toalettstolen. Inga skadliga kemikalier eller fasta föremål, annat än toalettpapper, får spolas ner. Golvbrunnen i badrummet bör rensas regelbundet av lägenhetsinnehavaren.

B

Balkong

Önskar boende glasa in balkongen och takterass hittar ni information här. Klicka här 

Belysning
På gården och i trapphus styrs centralt och bekostas av alla boende. Belysning i lägenheten, på balkongen ansvarar den boende själv för.

Besiktning
Avflyttningsbesiktning av hyreslägenhet sker efter överenskommelse med styrelsen. Vid skador utöver ”normalt” slitage bekostas reparationen av den avflyttande hyresgästen.

Betalningsregler
Se ”Hyror och avgifter”. 

Blanketter
Andrahandsupplåtelse
Ansökan om autogiro, ansökan om e-avi
Ansökan om medlemskap
Renoveringsansökan

Bostadsrättstillägg
Bostadsrättstillägg är ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen som ger skydd för fast inredning. Det vill säga ersättning för skador på egendom i lägenheten som du själv ansvarar för, t.ex. golv, tapeter och innerdörrar. Det är varje medlems skyldighet att se till att man har ett försäkringsskydd som omfattar ett bostadsrättstillägg. Saknar man försäkringen kan det bli väldigt kostsamt för bostadsrättsinnehavaren vid en skada. Är du osäker på om du har bostadsrättstillägg rekommenderar vi att du kontrollerar innehållet i dina nuvarande försäkringar med ditt försäkringsbolag.

Principen för ditt skydd:
- Bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring ersätter skador på själva byggnaden inklusive fasad, bjälklag, fundament samt vatten- och avloppsstammar, och dylikt.
- Din hemförsäkring ersätter skador på din lösa egendom i lägenheten.
- Ditt bostadsrättstillägg ersätter vissa skador på ytskikt (tapeter, målarfärg, kakel i bad och kök, med mera), samt vitvaror och fast installerade hushållsmaskiner. Dock är det vanligt att ersättning för yt- och tätskikt (våtrumsmattor) är undantagna vid läckageskador.

De exakta villkoren på hemförsäkring och bostadsrättstillägget måste du kontrollera själv med ditt försäkringsbolag. Hos vissa försäkringsbolag kan du teckna enbart ett bostadsrättstillägg som fristående försäkring, alltså utan själva hemförsäkringen. Detta kan vara aktuellt om du äger en bostadsrätt som du hyr ut i andra hand. Du är då skyldig att försäkra din egendom, men du har din hemförsäkring i den bostad där du själv bor.

Brandvarnare
För att minska risken för allvarliga personskador skall brandvarnare finnas i alla lägenheter! Föreningens fastighetsskötare kan ordna brandvarnare. Kom ihåg att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar.

Bredband
Gruppavtal via fibernätet. Anslutningsguide till fibernätet i pdf hittar du här
Felsökning av bredband hittar du här.
Leverantör Stockholms Stadsnät.

D

Drift
I första hand ska föreningens fastighetsskötare kontaktas om driftsproblem uppstår. Med drift avses värme, vatten, ventilation, gemensam el, gemensam tvätt- och torkutrustning samt hissar

E

El
Den el som förbrukas för belysning på gården och i trapphus, källare, tvättstuga och samlingslokalen samt all el för ventilation och hissar bekostas gemensamt genom månadsavgiften eller hyran. Lägenhetens elförbrukning bekostas av den boende. Reparation eller byte av ”fasta”, till lägenheten hörande, elinstallationer ska utföras av fackman. Hyresgäster kontaktar styrelsen om sådan åtgärd.

Energideklaration
Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra miljön och rädda klimatet. Här följer brf Lönnparkens Energideklaration från 2009-07-03. En energideklaration är giltig i 10 år.

Grusåsgränd 47-69        Sammanfattning 47-69
Grusåsgränd 71-87        Sammanfattning 71-87
Grusåsgränd 97-139      Sammanfattning 97-139

Uppgifter för Grusåsgränd 89-95 har ännu inte gått att få fram.

F

Fastighetsbeteckning
Stockholm Dalen 19

Fastighetsskötare
Sköts av vår förvaltare. Under fliken ”Förvaltare” på hemsidan samt på anslagstavlorna innanför portarna finns kontaktinformation till fastighetsskötaren.

Felanmälan
Vid fel i fastigheten eller i lägenheten så görs en felanmälan till SBC. Observera att sådant som medlem ansvarar för så debiteras kostnaden av SBC.  Klicka här för att göra en felanmälan.

Fibernätet
Föreningen har tecknat gruppavtal gällande bredbandet (ingår i avgiften). IPTV ska tecknas själv med Canal Digital, IP-telefoni kan tecknas med valfritt leverantör.

Försäljning

En bostadsrätt får säljas av innehavaren som själv ombesörjer alla kontakter med mäklare och ev. köpare. Köparen ska godkännas av styrelsen innan överlåtelsen.

G

Grillning på balkonger, terrasser och uteplatser
Det är alla boendes ansvar att alltid agera med omdöme, respekt och sunt förnuft i samband med grillning liksom i andra situationer där brandrisk kan föreligga, så som till exempel rökning, användning av stearinljus med mera. 

Vår fastighet är ganska gammal och inte byggd med högsta brandsäkerhet. Vindarna i låghusen är till exempel öppna tvärsigenom hela byggnaden, vilket innebär att en brand på en terrass kan sprida sig mycket snabbt och orsaka stor skada på hela fastigheten. 

När du grillar på balkonger, loftgångar och låghusens terrasser:  
Grill med öppen låga är inte tillåten på grund av brandrisken.  
Eluttag för elgrill ska vara installerade och/eller godkända av certifierad elektriker. 
Kontrollera sladdar och kontakter så att de är hela.
Grillen ska stå stadigt och ha ett säkerhetsavstånd på minst 50 cm till allt brännbart när den används. 
Ha alltid en pulversläckare och/eller en brandfilt tillgänglig vid grillning. 
Använd aldrig vatten för att släcka en brand i en elgrill. 
Lämna aldrig grillen utan tillsyn när den används. 
På inglasade balkonger ska alla öppningsbara fönster vara öppna vid grillning, för att undvika kolmonoxidförgiftning och andra obehag för de närmaste grannarna. 
Håll grillen väl underhållen och ren från fettavlagringar som annars kan antändas.
Täck över grillen när den inte används och förvara den skyddad för fukt och regn.

När du grillar på uteplatser i markplanet eller ute på gården:  
Grillen ska stå stadigt och alltid ha ett säkerhetsavstånd på minst 50 cm till allt brännbart när den används. 
Eluttag för elgrill ska vara installerade och/eller godkända av certifierad elektriker. 
Kontrollera sladdar och kontakter så att de är hela.
Ha alltid en brandsläckare eller en hink vatten bredvid grillen vid grillning på gas- och kolgrill. För elgrill, använd pulversläckare och/eller brandfilt, aldrig vatten.  
Lämna aldrig grillen utan tillsyn när den används. 
Visa hänsyn till grannarna. Använd till exempel briketter som inte ryker och elektrisk grilltändare eller tändpapper istället för luktande tändvätska vid grillning på kolgrill. 
När du är klar, säkerställ att grillen är ordentligt avstängd och avsvalnad innan du lämnar den utan tillsyn. 
Håll grillen väl underhållen, hel och ren till exempel från fettavlagringar som annars kan antändas.
Om en boende orsakar en brand genom att någon av ovanstående regler inte följts, har föreningen rätt att säga upp bostadsrättshavare/hyresgäst till avflyttning. 

 
Grovsopor
De boende ansvarar själva för bortforsling av grovsopor och miljöfarligt avfall. De får inte förvaras i gemensamma utrymmen.

Närmaste återvinningscentral för grovsopor ligger i Östberga. Klicka här för karta

Källsorteringsstation hittar ni på Åstorpsringen och på Garagevägen 

Garage
Vi har datumparkering på Grusåsgränd. Det finns 5 st garage där man kan hyra plats genom Stockholm Stads Parkering Tel 08-772 96 00. Garagen heter Dalgränd, Kolonistugan, Rönnbäret, Åstorpsgaraget och Åsgärdet.

 

Gårdsskötsel
Alla boende ansvarar för att skräp på marken plockas upp och läggs i papperskorgarna. Städfirman ansvarar för att papperskorgarna töms varje vecka. Varje vår och höst ordnas gemensamma städdagar. Alla ska kunna hjälpa till med något, kan man inte bära eller kratta kan man kanske grilla korv eller ordna med kaffe.

H
Hissar
Under fliken ”Förvaltare” på hemsidan samt på anslagstavlorna innanför portarna finns kontaktinformation för anmälan av fel på hissarna. Föreningen ansvarar för att hissarna besiktas en gång per år. Föräldrar har ansvar för sina barn då de använder hissarna

Husdjur
Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att ev. husdjur inte förorenar inne eller ute på gården eller stör omgivningen. Hund och katt ska hållas i koppel på gården. Hundar och katter får inte rastas på gården. Djurägare skall se till att deras husdjur inte stör, smutsar ner eller skadar annans egendom. Om husdjur vistas på balkong ska det hållas under uppsikt eller så ska balkongen vara ”inhägnad” och rymningssäker.

Hyra och avgifter
Hyran respektive månadsavgiften till föreningen ska täcka gemensamma kostnader för husen, exempelvis kapitalkostnader, skatter, värme, vatten och avlopp, el för husens gemensamma utrymmen och gårdsbelysning, hissar, sopsugsystem, tvättstuga, samlingslokal, yttre och inre underhåll för föreningens byggnader och gemensamma utrymmen. I avgiften så ingår även bredband (1000/1000) via Stockholms stads nät och vårt fibernät. För hyresgäster måste separat avtal tecknas, kontakta i så fall styrelsen. Hyror och avgifter betalas i förskott senast på förfallodagen enligt hyresavierna.

I
Inspiration
En boende på gården hade med sitt hem i Family Living nr 1 2013. Vill ni läsa mer om det och få lite inspiration kan ni klicka er in på denna blogg om inredning och sedan klicka er vidare till det reportaget. Länk finns längst ner.

J
Jourverksamhet
Se fliken ”Förvaltare” på hemsidan och anslagstavlorna innanför portarna.

Julgran
Den privata julgranen får inte slängas genom fönstret, från balkongen eller i sopnedkastet. Den får inte lämnas kvar på gården eller gata/gångvägar. Ansvaret för bortforsling av granen är den boendes men hör av er till styrelsen så försöker vi lösa det gemensamt. 

K
Kabel TV
Ja. (Grundinstallationen ingår i avgiften och baskanaler)
Leverantör ComHem eller IPTV via Canal Digital (Stockholms Stadsnät)

Källsortering
De boende ansvarar själva för bortforsling av källsorteringssopor, grovsopor och miljöfarligt avfall. De får inte förvaras i gemensamma utrymmen.
Närmaste återvinningscentral för grovsopor ligger i Östberga. Klicka här för karta

Källsorteringsstation hittar ni på Åstorpsringen och på Garagevägen

Klotter
Se ”Skadegörelse och klotter

Källare
Källargångar är ingen uppställningsplats och skall hållas rena från skräp, cyklar mm. Föräldrar ansvarar för att barn inte använder källaren som lekplats.

Kulturhistorisk klassning
Dalen är klassat som grön, läs mer på "Kulturhistorisk klass" Observera att begreppet K-märkning inte längre är gällande.

L
Lek
Föräldrar ansvarar för att barn inte använder källare, hissar och trapphus som lekplats! Det är absolut förbjudet att spela boll på gården. Givetvis gäller övriga lagar och sunt förnuft, där riktmärke är en rimlig nivå efter kl 20.00 och tyst efter kl 22.00.

Lekplats
Föreningen har underhållsansvar för lekplatserna på gården. Föräldrar har ansvar för sina barn när dessa leker på gården.

Ljudnivå
Visa hänsyn och tänk på grannarna. Sänk ljudnivån och undvik kraftigt spolande efter klockan 22.00. Det skall även vara tyst ute på gården efter klockan 22.00. Vid klagomål på störning ta först kontakt med vederbörande för diskussion som första åtgärd. Om detta inte hjälper så kontakta störningsjouren. Vid återkommande allvarliga klagomål kan bostadsrättsinnehavare förlora sitt medlemskap i föreningen och tvingas sälja bostadsrätten enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar 49 § Paragraf 6 -bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar.

Ett riktmärke är att det ska vara en "normal" ljudnivå efter kl 20.00 och efter 22.00 ska det vara tyst, oavsett veckodag. Detta gäller samtliga. T.ex. lekande barn men också användet av uteplatser, balkonger och terasser av vuxna. Efter kl 20.00 skall det vara normal ljudnivå men efter kl 22.00 bör man flytta in för att visa hänsyn till sina grannar. De flesta har sina sovrum i direkt anslutning med uteplatser, balkonger och terasser. Vi har 104 lägenheter vi måste respektera varandra och låta "lägsta" nivån styra vårt uppträdande mot varandra.

Störningsjouren
Brf lönnparkens störningsjour: 08-551 188 50

Lokalen
Se ”Samlingslokal”

Lås
Alla entréer till tvättstuga och bokning, källare är försedda med elektroniska lås. Dessa öppnas med en låsbricka som är programmerad att öppna de dörrar som du har rätt att öppna. Varje bricka är knuten till en viss lägenhet. Vid behov av extra brickor kontaktas fastighetsskötaren, se under fliken ”Förvaltare” på hemsidan eller på anslagstavlorna innanför portarna. Om du tappar bort din bricka, kontakta fastighetsskötaren så den kan spärras.

Lägenheter
Föreningens lägenheter upplåts som bostadsrätt eller i vissa fall hyresrätt. Bostadsrättsinnehavare ansvarar för lägenhetens underhåll invändigt: · Målning, tapetsering och byte av golvbeläggning. · Underhållsansvaret inkluderar även vitvaror (spis, kyl, frys och diskmaskin) och utrustning i våtrum (badkar, dusch, tvättställ, tvättmaskin mm.). · Vid byte av kakel eller ombyggnad av våtrum kontaktas styrelsen (styrelsen@lonnparken.se) för godkännande av åtgärden. Felaktigt utförande kan påverka fastighetsförsäkringen. · Vid ombyggnad som påverkar bärande (betong) väggar i lägenheten kontaktas också styrelsen för godkännande av åtgärden. · Ändring eller byte av fasta el- och rörinstallationer ska utföras av fackman och godkännas av styrelsen. För underhåll av hyreslägenheter kontaktas styrelsen. Om hyresgästen själv är oaktsam och förstör inredning eller utrustning kan denne bli ersättningsansvarig för skadan. När hyresgästen flyttar från föreningens lägenhet genomförs en avflyttningsbesiktning. Reparation av skador som vid besiktningen bedömts som större än normalt slitage ersätts av hyresgästen till fulla värdet. Lägenheten ska vara grundligt städad vid avflyttning. Föreningen ansvarar för både bostadsrätts- och hyreslägenheternas yttre underhåll, fönstermålning mm.

Lägenhetsnummer
De lägenhetsnummer som börjar med 10, 11, 12, 13 är för underlag till folkbokföringen hos Skatteverket. Det används även som en hjälp till Statistiska centralbyrån (SCB) för att framtagning av hushålls- och bostadsstatistik. Statistik om hur vi bor behövs för att ge bra underlag till beslut och forskning. EU har bestämt att alla medlemsstater ska ta fram den här typen av statistik. Vill du veta mer om numreringen, se Lantmäteriets exempel på numrering (pdf). Alla ”vanliga” (våra lgh nr i brf Lönnparken är mellan  lgh 533- lgh 636 d.v.s grus 47-139) lägenhetsnummer gäller dock fortfarande. Dessa ska man alltid uppge vid felanmälan eller liknande.

M

Motioner
Se även ”Årsmöte” Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen har rätt att lämna motioner till årsmötet, d.v.s. förslag på frågor eller åtgärder man vill att stämman ska behandla. Motioner till årsmötet kan lämnas via e-post till styrelsen@lonnparken.se senast 1 februari

Månadsavgift
Se ”Hyra och avgifter

N
Namnskyltar
Namnskylt finns på alla lägenhetsdörrar. I trapphusen finns även namntavlor. För att få rätt namn på brevinkast/namntavla i porten görs en felanmälan till T&T förvaltning, klicka här för att göra en felanmälan.

Nycklar
Till varje lägenhet hör lägenhetsnycklar som endast den boende har tillgång till. Förloras nyckeln får den boende själv bekosta nycklar och låsbyte. Se även ”Lås

O
Ordningsregler
Lägenhetsinnehavaren är skyldig att när denne använder lägenheten eller andra delar av fastigheten iaktta allt som kan fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten och rätta sig efter de regler som föreningen meddelar antingen via anslag eller på hemsidan. Se övriga punkter på denna lista.

Ombyggnation av bostadsrättslägenhet
Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Innehavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet utom vad avser reparation av stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för följande: · egna installationer · väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt · utrustning och inredning i kök, badrum och övriga rum · ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, gas, el och vatten inom lägenheten (ej stamledningar). OBS! Vid byte av kakel eller ombyggnad av våtrum ska styrelsen först kontaktas. Innehavaren får göra ändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock genomföras endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att detta inte medför men för annan medlem. Ingrepp i bärande väggar får inte göras utan styrelsens tillstånd. Meddela gärna dina grannar innan större ombyggnadsarbeten påbörjas då dessa kan vara störande.
Väsentliga ombyggnationer ska först godkännas av styrelsen. Blankett hittar ni här. Den skickas sedan till styrelsen@lonnparken.se

Ohyra
Kontakta fastighetsskötaren, se under fliken ”Förvaltare” på hemsidan eller på anslagstavlorna innanför portarna. Föremål som innehavaren vet eller misstänker vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.

P
Pantsättning
Handläggningen av pantsättningshandlingar sköts av föreningens ekonomiska förvaltare. Föreningen tar ut en pantsättningsavgift på högst 1% av gällande basbelopp ( i år 428 kr) för administration och registerhållning. Debiteras per lånehandling.

Papperskorg
Papperskorgarna på gården tömmer vi boende själva för att spara på utgifterna. Så här gör du som vill bidra: Ta ur påsen och knyt ihop den ordentligt. Kasta påsen i något av våra sopnedkast. Du kan behöva trycka ihop påsen med foten för att den inte ska riskera fastna i sopnedkastet. Montera en ny påse i korgen, nya påsar ligger i botten av korgen.

Parabolantenn
Uppsättning av parabol ska godkännas av styrelsen.

Parkering
Vi har datumparkering på Grusåsgränd. Inne på gården får absolut inga motorfordon stå parkerade pga brandrisk, gäller även motorcyklar och mopeder. Det finns 5 st garage där man kan hyra plats genom Stockholm Stads Parkering Tel 08-772 96 00. Garagen heter Dalgränd, Kolonistugan, Rönnbäret, Åstorpsgaraget och Åsgärdet. 

Plasttak/Skärmtak
Föreningen har fått beviljat ett bygglov för byggnation av plasttak/skärmtak på uteplatserna i låghusen. Läs mer om detta här

R


Radon
I Dalen 19 (vår fastighet) har det utförts ett flertal radonmätningar. Alla resultat går att hitta här. Sök på "Grusåsgränd". Resultaten redovisas även nedan.

Riktvärdet för högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål är 200 Bq/m3. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige avser ett medelvärde för hela året, ett så kallat årsmedelvärde. För att få fram ett årsmedelvärde krävs att minst två mätdetektorer har placerats ut i bostaden. Därefter beräknas ett medelvärde baserat på mätvärden från dessa dektetorer. Ett årsmedelvärde kan ligga under riktvärdet trots att en av detektorerna har registrerat ett mätvärde över 200 Bq/m3.

År 1997
Grusåsgränd 89, 54 Bq/m3
År 2001
Grusåsgränd 105, 80 Bq/m3
Grusåsgränd 117, 60 Bq/m3
Grusåsgränd 129, 90 Bq/m3
Grusåsgränd 133, 50 Bq/m3
Grusåsgränd 53, 160 Bq/m3
Grusåsgränd 63, 50 Bq/m3
Grusåsgränd 67, 70 Bq/m3
Grusåsgränd 85, 50 Bq/m3
År 2003
Grusåsgränd 123, 50 Bq/m3
Grusåsgränd 61, 160 Bq/m3
Grusåsgränd 91, 30 Bq/m3
Grusåsgränd 93, 30 Bq/m3
Grusåsgränd 89, 30 Bq/m3
År 2005
Grusåsgränd 91, 50 Bq/m3
Grusåsgränd 95, 30 Bq/m3
Grusåsgränd 89, 30 Bq/m3
År 2007
Grusåsgränd 59, 30 Bq/m3

Renovering
Läs under "renoveringar och ombyggnad"

Rökning utomhus
Tänk på barnen och kasta inte fimpar på marken.

Rör
Se Avlopp/Felanmälan/Jour

S
Skadegörelse
Ersätts av skadegörande/målsman efter överenskommelse med styrelsen.

Skadegörelse och klotter
Ersätts av skadegörande/målsman efter överenskommelse med styrelsen. Målsman har ansvar för borttagande av sina barns ev. klotter på gården eller i trapphus.

Skadedjur
Vid skadedjurs problem såsom råttor, getingar, getingbo, fåglar, myror, vägglöss, m.m. så kontakta styrelsen (styrelsen@lonnparken.se). Via vår fastighetsförsäkring har vi skadedjurs bekämpning. I nuläget är det Nomor som trygg-hansa har avtal med.

Skärmtak / plasttak
Föreningen har fått beviljat ett bygglov för byggnation av plasttak/skärmtak på uteplatserna i låghusen. Läs mer om detta här

Snöröjning
Föreningen har avtal om snöröjning under vintern, se under fliken ”Förvaltare” på hemsidan eller på anslagstavlorna innanför portarna.

Sopor
Se även ”Källsortering” och ”Grovsopor” Välförpackade hushållssopor ska kastas i sopnedkast i trapphus eller vid tvättstugan. Tänk på att stopp i sopnedkastet orsakat av slarvigt förpackade sopor kan påverka sopsugsystemet i hela Dalen. Det är förbjudet att ställa soppåsar i trapphus eller på gården. För låghusen gäller att när portarna är låsta till trapphusen måste sopnedkast på gården användas!

För papperskorgarna på gården, se Papperskorg.

Staket
För boende i låghusen är det en möjlighet, om så önskas, att bygga ett staket mellan ingångarna om ni bor i en etagelägenhet. Det måste beviljas av styrelsen innan en byggnations påbörjas. Ansöka om detta görs genom att lämna in en renoveringsansökan. En ansökan som skall vara undertecknad av båda grannarna.

Staketet får ej överstiga 1,1 meter och ovan detta måste det vara 50% luft. Det går alltså att ovan staket ha en spaljé eller liknade. Däremot är det förbjudet att montera vindskivor av glas, plast eller annat material, även om det är genomskinligt. Detta gäller däremot inte staket mellan två uteplatser i låghusen som enbart har hall på markplan. Då är det inte godkänt med spalje eller liknade ovan staket mellan ingångarna. Se bild hur staket ska vara utformat
OBSERVERA: Att all byggnation och förändringar i utemiljön måste godkännas av styrelsen innan det påbörjas.

Styrelse
För aktuell styrelse se hemsidan under fliken ”Kontakt"

Städning
Se även ”Samlingslokal” Trappstädningen sköts av vår förvaltare som även tömmer papperskorgarna på gården. Klagomål lämnas till drift- och underhållsgruppen. Tvättstugan städas av den som tvättat: · sopas · luddfilter i torktumlare rengörs efter användning · tvättmaskiner torkas rena Toaletten vid tvättstugan och samlingslokalen ska också städas och hållas i gott skick av den som använder den.

Strömavbrott
När strömmen efter ett avbrott åter kommer igång startar inte fläktarna/ventilationen i höghusen automatiskt. De slås istället på av T&T så snart som möjligt nästkommande arbetsdag, då en vanlig felanmälan inkommit. Vi skall vid dessa tillfällen INTE ringa fastighetsjouren. För det första kan de oftast inte åtgärda problemet, för det andra är de mer kostsamma.

Störningsjour
Föreningen har tecknat ett avtal med Bevakningsassistans om störningsjour och trygghetstjänst. Alla boende på Lönnparken kan larma vid behov. Det kan handla om grannar som stör genom skrik och bråk, hög musik eller annat som avviker från det normala levnadssättet. Trygghetstjänsten innebär att det också går att kontakta Bevakningsassistans vid pågående inbrott i lägenhet eller källare samt vid all sorts skadegörelse inom Lönnparken.  Anmälaren blir anonym, dock ej för föreningens styrelse.
Telefonnummer är: 08-551 188 50

T
Trivsel
Lämna gärna förslag till ökad trivsel via e-post till styrelsen@lonnparken.se

Tvättstuga
Se även ”Städning” Tvättstugan är givetvis till enbart för de boende. Det är inte tillåtet att låta vänner, bekanta och släktingar som inte bor i våra hus att använda tvättstugan. Felanmälan görs på till föreningens fastighetsskötare, se under fliken ”Förvaltare” på hemsidan eller på anslagstavlorna innanför portarna.

Träfflokalen
Se under gemensamma utrymmen eller klicka här

U
Underhåll
Förvaltaren ansvarar för underhållsplan för tekniskt underhåll. Planen ska uppdateras löpande och täcka minst ett år

Uppsägning
En hyresgäst som ska flytta ifrån BRF Lönnparken ska skriftligen säga upp hyreskontraktet minst tre månader före avflyttning då föreningen har rätt att ta ut hyra för tre månader efter uppsägningsdatum. På hyreskontraktet finns en ruta att fylla i vid uppsägning och uppsägningen ska undertecknas både av avflyttande hyresgäst och av 2 representanter från styrelsen. Det undertecknade kontraktet kan sedan användas som intyg vid kommunikation med
kommande hyresvärd.

Upplåtelseavgift
Nej.

Uppvärmning
Fjärrvärme, ingår i avgiften.

Uteplats
Låghusens uteplatser sköts av lägenhetsinnehavaren. Ansvaret gäller skötsel och underhåll av den egna täppan. Föreningen tillhandahåller färg till staket och dylikt. För väsentliga förändringar i täppans utseende - kontakta styrelsen. Även snöskottning fram till ytterdörren sköts av lägenhetsinnehavaren.

Ut- och inflyttning
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem - respektiver utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte. Vi hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.

V
Vatten
Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

Vattenskada
Vid vattenskada tag genast kontakt med fastighetsskötaren eller i akuta fall den firma föreningen har avtal med. Se under fliken ”Förvaltare” på hemsidan eller på anslagstavlorna innanför portarna. I varje lägenhet finns en huvudavstängningskran för kallt och en för varmt vatten. Kranarna är normalt placerad bakom en liten plåtlucka i badrummet eller på toaletten (förråd i vissa låghus) som kan öppnas med en tång. Föreningen ansvarar för fritt strömmande vatten från skadad vattenledning. Vid skador på underliggande fuktisolerande skikt, bakom kakel och färg täcker endera hemförsäkringen eller fastighetsförsäkringen nödvändiga reparationer. För mer information kontakta försäkringsbolag/styrelsen.

Ventilation
Höghusen är försedda med till- och frånluftssystem med värmeväxlare.

Tilluft:
Kan i viss mån regleras i lägenheten. I klädkammaren finns ett reglage som kan ställas på ÖPPET eller STÄNGT. Vid STÄNGT fördelas den luft som tillförs lägenheten i huvudsak till sovrum och vardagsrum och lite luft i hallen.Vid ÖPPET tillförs det mest luft i hallen och lite i sovrum och vardagsrum. Om det är kallt i sovrum och vardagsrum så ställ reglaget på ÖPPET.

Frånluft: Ventilationssystemet är balanserat så att den totala mängden luft i lägenheten byts ut ungefär en gång/timme. Använd luft förs ut genom ventiler i kök, badrum och klädkammare.
INSTÄLLNING AV VENTILER FÅR INTE ÄNDRAS OCH INTE TÄCKAS ÖVER!
Låghusen är försedda med ett frånluftssystem. Varje lägenhet har en egen frånluftsfläkt (på kallvinden) som suger ut dålig luft via ventiler i kök, toalett och badrum samt klädkammare. Tilluft tas in via springventiler i fönsterkarmar och vädringsluckor. Springventilerna ska hållas rena från damm och smuts. Ventilationskåpan över spisen i låghusen är kopplad till forcering av fläkten (fläktvarvet ökar med kraftigare utsug som följd). Om spiskåpan byts måste den nya vara försedd med samma typ av forceringsmöjlighet. Om man byter till fel typ av fläkt slutar ventilationen att fungera i hela lägenheten.

Värdering
Bostadsrättsinnehavaren bekostar själv värdering av sin bostadsrätt vid ev. försäljning.

Y
Yttre underhåll
Föreningen ansvarar för yttre underhåll av fastigheten. OBS! Lägenhets- eller bostadsrättsinnehavare får inte utföra ändringar på yttre delar av fastigheten! Detta gäller även ommålning och belysning.

Å
Årsmöte Se även ”Motioner”
Genomförs en gång per år, tidigast Mars och senast före Juni månads utgång. På stämman väljs styrelse för bostadsrättsföreningen. Kallelse till medlemmarna skall ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. Om extra stämma utlyses skall kallelse ske tidigast 2 veckor och senast 1 vecka före stämma.

Årsredovisning
Styrelsen är skyldig att tillse att årsredovisning upprättas och presenteras på årsmötet. För lämnade årsredovisningar, se hemsidan under fliken "Årsredovisning".

Ö
Överlåtelseavgift 
Överlåtelseavgiften är 2,50 % av basbeloppet, i år 1070 kr. Betalas av köparen.

 

Uppdaterat 2018-06-10
Utskriftsvänlig sida
BRF Lönnparken • Grusåsgränd 47-139 121 30 Enskededalen • Orgnr 769616-9957 • Tfn 073-891 69 42 (endast samtal, ej sms)
Provided by Webforum