Hem
Nyheter
Kalender
Om föreningen
Fönsterrenovering
Boendeinfo
Information A-Ö
Informationsbrev
Gemensamma utrymmen
Ordningsregler
Förråd
Bredband, Kabel-TV
Nycklar, brickor, port
Renovering och ombyggnad
Hantverkare - Tips
Aktiviteter på gården
Förvaltare
Mäklarinformation
Kulturhistorisk klass
BRF i Dalen
Sök
Logga in
Ordningsregler

Ljudnivå
Visa hänsyn och tänk på grannarna. Sänk ljudnivån och undvik kraftigt spolande efter klockan 22.00. Det skall även vara tyst ute på gården efter klockan 22.00. Vid klagomål på störning ta först kontakt med vederbörande för diskussion som första åtgärd. Om detta inte hjälper så kontakta störningsjouren och styrelsen. Vid återkommande allvarliga klagomål kan bostadsrättsinnehavare förlora sitt medlemskap i föreningen och tvingas sälja bostadsrätten enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar 49 § Paragraf 6 -bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar.

Ett riktmärke är att det ska vara en "normal" ljudnivå efter kl 20.00 och efter 22.00 ska det vara tyst, oavsett veckodag. Detta gäller samtliga. T.ex. lekande barn men också användet av uteplatser, balkonger och terasser av vuxna. Efter kl 20.00 skall det vara normal ljudnivå men efter kl 22.00 bör man flytta in för visa hänsyn för sina grannar. De flesta har sina sovrum i direkt anslutning med uteplatser, balkonger och terasser. Vi har 104 lägenheter vi måste respektera varandra och låta "lägsta" nivån styra vårt uppträdande mot varandra.

Lek
Målsman ansvarar för att barn inte använder källare, hissar och trapphus som lekplats! Det är absolut förbjudet att spela boll på gården. Givetvis gäller övriga lagar och sunt förnuft, där riktmärke är en rimlig nivå efter kl 20.00 och tyst efter kl 22.00.

Lekplats
Föreningen har underhållsansvar för lekplatserna på gården. Målsman har ansvar för sina barn när dessa leker på gården.


Grillning
Är tillåten på gården. Grillning med öppen låga är inte tillåten på balkonger, uteplatser och loftgångar på grund av brandfara.


Husdjur
Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att ev. husdjur inte förorenar inne eller ute på gården eller stör omgivningen. Hund och katt ska hållas i koppel på gården. Hundar och katter får inte rastas på gården. Djurägare skall se till att deras husdjur inte stör, smutsar ner eller skadar annans egendom. Om husdjur vistas på balkong ska det hållas under uppsikt eller så ska balkongen vara ”inhägnad” och rymningssäker.


Skadegörelse och klotter
Ersätts av skadegörande/förälder efter överenskommelse med styrelsen. Föräldrar har ansvar för borttagande av sina barns ev. klotter på gården eller i trapphus.


Se fler punkter under information a-ö


Störningsjouren
Brf lönnparkens störningsjour: 08-551 188 50
Uppdaterat 2014-02-02
Utskriftsvänlig sida
BRF Lönnparken • Grusåsgränd 47-139 121 30 Enskededalen • Orgnr 769616-9957 • Tfn 073-891 69 42 (endast samtal, ej sms)
Provided by Webforum