Hem
Nyheter
Kalender
Om föreningen
Boendeinfo
Information A-Ö
Informationsbrev
Gemensamma utrymmen
Ordningsregler
Bredband, Kabel-TV
Nycklar, brickor, port
Renovering och ombyggnad
Aktiviteter på gården
Förvaltare
Mäklarinformation
Kulturhistorisk klass
BRF i Dalen
Sök
Logga in

Ladda ner Renoveringsansökan för lägenhet här
Ladda ner Renoveringsansökan för uteplats härRenovering och ombyggnad


Bostadsrättsinnehavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner. Innehavaren svarar för det löpande och periodiska underhållet förutom för reparation av stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för följande: 
 · egna installationer
 · väggar, tak och golv med underliggande fuktisolerande skikt
 · utrustning och inredning i kök, badrum och övriga rum
 · ledningar och övriga installationer för avlopp, värme, gas, el och vatten inom lägenheten (ej stamledningar).

Innehavaren får göra ändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock genomföras endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att detta inte medför men för annan medlem.
Ingrepp i bärande väggar får inte göras utan styrelsens tillstånd. Meddela gärna dina grannar innan större ombyggnadsarbeten påbörjas då dessa kan vara störande.

Styrelsen accepterar enbart renoveringsansökningar som kommer in via blanketterna som du hittar högst upp på denna sidaDu skickar in den signerade blanketten till styrelsen styrelsen@lonnparken.se.

Har du behov av dusch och/eller toalett under din renovering går det att använda duschrummet och toaletten vid tvättstugan. Kontakta styrelsen för att få tillgång till duschen, som kräver nyckel. 

Det är inte tillåtet att inleda ombyggnation förrän styrelsen gett sitt skriftliga godkännande via mejl. Notera även att den kulturhistoriska klassningen av Dalen och Lönngården som "Grön" starkt begränsar möjligheterna vad gäller förändringar av fasadernas utseende.
Läs mer om klassningen här.

Badrum

Vid renovering av badrum, t.ex. byte av kakel eller ombyggnad av våtrum ska styrelsen först kontaktas och ovan nämnda renoveringsansökan skall skickas till styrelsen för godkännande. Endast hantverkare med våtrumscertifikat får utföra arbete och således godkänner styrelsen enbart ansökningar med komplett information om vem som ansvarar för renoveringen och om denne har våtrumscertifikat.
 

Färgkoder för låghusen

 Byggnadsdel  Färgtyp  Kulör
 Staket, plank och regelverk  Oljefärg  NCSS 8505-Y80R
 Dörrparti och svarta vindskenor  -  -
 Yttervägg, röda delar  -  -
 Yttervägg, vita delar  -  -
 Elskåp, plåtlucka  -
     

Kökskåpa

Ska du renovera köket och vill byta kökskåpa är det viktigt att kontrollera att du köper rätt produkt. Installerar du fel produkt störs husets ventilationssystem. Bland annat risker man att matos läcker mellan lägenheterna och att luftflödena i rummen blir instabila. Monterar du en fläkt som inte är av rätt typ kan du bli tvungen att byta ut den på egen bekostnad.

Funktionen på ventilationen förutsätter att principerna inte ändras när lägenheter renoveras. Vi ska därför hålla oss till den ursprungliga tekniken. Det är inga problem att modernisera exempelvis kökskåpan bara man köper en produkt av rätt konstruktion.

Men jämna intervall måste föreningen genomföra OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll). Går den besiktningen inte igenom pga någon installerat felaktig kåpa eller dyl får den lägenheten ett åläggande om rättelse, dvs ordna felet på egen bekostnad så att ventilationen fungerar igen.


Håll reda på denna enkla huvudregel:
- Köp en kökskåpa
- Köp INTE en köksfläkt

Till denna huvudregel kommer ytterligare regler per hustyp:

HÖGHUSEN
Här köper du kökskåpa avsedd för flerbostadshus med central frånluftsfläkt eftersom flera lägenheter utnyttjar samma fläkt placerad uppe på vinden. Köp en kåpa med forceringsspjäll som alltid ger grundventilation. Spjället ska alltså inte stänga helt när du drar reglaget till minimum.

En översikt på kåpor som passar kan du se på den här hemsidan:
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/vagghangda
Filtrera ut aktuella fläktar genom att markera ”Centralventilation” i fältet ”Typ av fläkt”. Tyvärr ger inte sidan ett urval som till 100% stämmer med de specifikationer kåpan måste uppfylla. Handlar du över Internet utan råd från en fackperson tar du en viss risk.

Luftbutiken.se har en bra köpguide för köksventilation: http://www.luftbutiken.se/content/66-hjalp-koksflaktar

Fler exempel på fabrikat med passande produkter är:
Tovenco
Fläkt Woods
Systemair
Exhausto

LÅGHUSEN

Kåporna i låghusen skiljer sig genom att inte bara innehålla ett spjäll utan dessutom styrning av en fläkt. I låghusen sitter en fläkt för varje enskild lägenhet på vinden. Fläkten matas med spänning via kåpan. Kåpan ska därför ha en inbyggd transformator som gör det möjligt att via ett reglage styra fläkten.

Detta betyder att fläkten aldrig kan stängas av från kåpan och garanterar grundflöde.

Köp en kåpa med forceringsspjäll i två steg som alltid ger grundventilation. Spjället ska alltså inte stänga helt när du drar reglaget till minimum.

En översikt på kåpor som passar kan du se på den här hemsidan: http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/vagghangda
Filtrera ut aktuella fläktar genom att markera ”För extern motor” i fältet ”Typ av fläkt”. Tyvärr ger inte sidan ett urval som till 100% stämmer med de specifikationer kåpan måste uppfylla. Handlar du över Internet utan råd från en fackperson tar du en viss risk.

Fler exempel på fabrikat med passande produkter är:
Tovenco
Fläkt Woods
Systemair
Exhausto

OBSERVERA: Kåpor till låghusen med en koppling till den externa fläkten kräver elinstallation av en behörig elektriker!


ÅTERFÖRSÄLJARE
Följande är exempel på återförsäljare som sitter inne med hög kunskapsnivå så att ni köper rätt produkter. Skriv ut den här webbsidan och ta med er eller
uppge om ni har centralventilation (höghusen) eller extern motor (låghusen) så går ni därifrån med rätt produkt

KGW Hushållsmaskiner
Tallkrogsvägen 4
12263 Enskede
tel. 086494690, 086492143
KGW lämnar 10% rabatt på kökskåpor. Uppge att ni bor på Lönngården.

Carls Elektriska
Årsta Skolgränd 12 B
117 43  Stockholm

Tel 08-556 066 70
Tel 0771-carls el
info@carls-el.se

Uppdaterat 2020-06-10
Utskriftsvänlig sida
BRF Lönnparken • Grusåsgränd 47-139 121 30 Enskededalen • Orgnr 769616-9957 • Tfn 073-891 69 42 (endast samtal, ej sms)
Provided by Webforum