Hem
Nyheter
Kalender
Om föreningen
Stadgar
Ekonomisk plan
Årsredovisning
Försäkring
Stämmor
Protokoll
Motioner
Kontakt
Boendeinfo
Förvaltare
Mäklarinformation
Kulturhistorisk klass
BRF i Dalen
Sök
Logga in
Enligt föreningens stadgar ska motioner till kommande årsstämma vara inlämnade senast 1 februari. Den finns inga regler på exakt hur en motion ska se ut, men se till att den håller sig inom en A4-sida. Det viktigaste för att den ska vara giltig är att den lämnas in underskriven med namn och datum och inskickad via e-post i mejl, .doc eller .pdf-format.

Här kommer lite bra tips på hur man kan formulera sin motion på bästa sätt.

Först en förklaring om vad en motion är. En motion är "förslag väckt av medlemmar av en beslutande församling". Dvs en inlämnad motion ska alltid beslutas av stämman och det innebär att alla deltagare röstar för eller emot. För att det ska kunna göras på bästa sätt kan man försöka hålla sig till nedanstående tips:

Beståndsdelarna i motionen är i det optimala fallet;

 1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om - kort, informativ och tydlig.
 2. Sammanfattning - kort introduktion av problemet samt rekommendation.
 3. Bakgrund med ev. frågeställningar.
  Beskriv problemet och behov av lösning;
  - Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
  - Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
  - Beskriv eventuella möjligheter och hinder.
 4. Bedömning.
  Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.
 5. Yrkande - Förslag till beslut
  Försök att formulera dig exakt så som du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering (extremt viktig punkt).
  Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet och ev. alternativa genomföranden.
  Ge om möjligt förslag på alternativa beslut.
 6. Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information.
 7. Avslut med namn/medlemsnummer och datum.


Uppdaterat 2019-06-10
Utskriftsvänlig sida
BRF Lönnparken • Grusåsgränd 47-139 121 30 Enskededalen • Orgnr 769616-9957 • Tfn 073-891 69 42 (endast samtal, ej sms)
Provided by Webforum