Tid för stämma

Ordinarie stämma skall hållas under mars, april, maj eller juni månad. Kallelse till föreningsstämma delas ut i brevinkast eller via postbefordran enligt överenskommelse, tidigast fyra och minst två veckor innan ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Tid för stämma kommer även att aviseras under Kalender på denna webbsida.

Protokoll för våra stämmer hittar ni i länken i vänsterkolumnen, detsamma gäller för årsredovisningarna.


Uppdaterat 2012-06-11