Grovsophämtning vid 95:an
Add to my calendar
Date2 maj 2018
Time18:00 - 19:00
Location
Ordinarie hämtning av grovsopor kommer att ske följande tisdagar under året: 2 maj, 5 september och 7 november 2018 klockan 18-19 vid 95:ans vändplan. De tar endast emot brännbart material, inte miljöfarligt avfall, byggsopor eller färg. 
Uppdaterat 2018-02-10